Reference

Václav Hudeček

„Milý Ondřeji, doufám, že už jsi v pořádku, chyběl jsi nám na závěr, protože i pro tebe byl malý dáreček za skvělou hru na koncertě.“
Originální písemná podoba

Josef Chuchro

„Vzpomínám, že jsem byl na koncertě našeho výborného studenta Ondřeje Kvity. Tuším, že to byl jeho ročníkový koncert v Galerii HAMU. Kvita hrál opravdu výborně, ale nejvíce mě potěšil tím, že měl odvahu zařadit do svého programu slavný Paganiniho koncert. Zahrál jej skutečně výtečně a opravdu virtuózním způsobem tak, jak to má být.“
Originální písemná podoba

Ivan Štraus

„Práce s Ondřejem Kvitou byla pro mne velkou zkušeností, hlavně jako důkaz, že zdánlivě méně výrazná osobnost může podat místy podivuhodný výkon, přesahující očekávání. Ne, že by se vše vždycky povedlo. Ale už sám fakt, že veřejně odevzdal Paganiniho 1. koncert s nezkrácenou Sauretovou kadencí, je hoden obdivu a úcty.“

Jindřich Pazdera

„Ondřej Kvita se představil jako samostatně myslící, originální muzikant, který umí chodit vychozenými cestami, ale také objevovat nové a ví, čím může zaujmout publikum.“